Om Minerva

Minerva er en borgerlig avis som dekker politikk, ideer og kultur. Konstituert redaktør er Aksel Fridstrøm.

Tidsskriftet Minerva har aner helt tilbake til 1924. Minervas idéhistoriske utgangspunktet er en liberal konservatisme i tradisjonen etter Edmund Burke, med vekt på privat ansvar, sosial sammenhengskraft og kulturell bevissthet, med brodd mot både den rene liberalismen, mot venstresidens samfunnsplanlegging og mot utopier av alle slag. Samtidig vil Minerva være en plattform for den brede høyresiden, der alle temaer som utfordrer liberale og konservative kan settes under debatt.

Tidsskriftet består i dag av en nettavis (minervanett.no) og et kvartalsskrift. Nettavisen kommenterer og debatterer i større grad dagsaktuelle hendelser, mens kvartalsskriftet i større grad søker å belyse det prepolitiske idé- og kulturgrunnlaget bak politikken. Alt innholdet i tidsskriftet publiseres også på nett.

Minerva mottar støtte fra private sponsorer, Norsk Kulturråd, Fritt Ord. Minerva er eid av Stiftelsen Minervafondet.

Redaksjonen: