Klassekampen beskriver også problemene i Venezuela

Det hender at vi gir en ufullstendig framstilling av hendelser, men Marsteintredet gir et ensidig og delvis fordreid bilde av Klassekampens Venezuela-dekning.

Publisert   Sist oppdatert

Leiv Marsteintredet leverte onsdag en bannbulle mot Klassekampens Venezuela-dekning på Minervas nettsider. Vi er like bekymret som ham over de store sosiale utfordringene, den svært alvorlige økonomiske situasjonen i Venezuela og det demokratiske problemet som har oppstått ved at opposisjonen har flertall i parlamentet, mens Maduro fortsatt er president.

Ensidig og fordreid bilde av Klassekampen

For Klassekampen er målet å gi leserne mest mulig opplysninger om det som faktisk skjer i landet. Hva som skal tas med og hva som må utelates, er alltid en journalistisk utfordring, og det skjer selvfølgelig at vi gjør gale valg eller gir en skjev, ja, noen ganger også ufullstendig framstilling av hendelser.

Marsteintredets påpekning av at kravene om å åpne en humanitær kanal, å sette dato for valg i Venezuela og frigjøre politiske fanger, var betingelser som Vatikanet selv framsatte 1. desember 2016, bidrar for eksempel til å utfylle det bildet vi ga.

Les også Leiv Marsteintredet: Klassekampen viderebringer Venezuelas propaganda.

Likevel er Marsteintredets metode svært utilfredsstillende i det han gir et ensidig og delvis fordreid bilde av Klassekampens dekning. Artikler om regimets feilslåtte politikk, eller når vi intervjuer kritiske forskere og observatører, forbigås i stillhet. I fjor sommer var det for eksempel en brei debatt i Klassekampens spalter om utviklingen i Venezuela, der vi la vekt på at alle syn skulle være representert. Det førte også til et debattmøte i regi av Klassekampen, der blant andre Benedicte Bull, Eirik Vold og Bård Vegar Solhjell deltok.

Vi har også skrevet om korrupsjon i statsapparatet og feil i kriminalpolitikken.

Klassekampen har beskrevet problemene

Venezuela har hatt og har en rekke omfattende problemer med autoritære tendenser, ekstreme politiske konflikter og klassekamp, korrupsjon og kriminalitet og enorme sosiale forskjeller, på toppen av vanskelighetene med oljeprisfall, tørke, ekstrem varme, tømte vannmagasiner og energikrise.

Noe av dette, som oljeprisfallet og tørken, er det vanskelig å laste regimet for. Men regimet må selvfølgelig stå til ansvar for sin egen politikk. Klassekampen har da også beskrevet disse problemene, som for eksempel de feilslåtte sidene av forbrukssubsidiepolitikken som oppmuntrer til svartebørs og smugling.

Vi tar innlegget fra Marsteintredet til etterretning, skriver Klassekampens redaktør, Bjørgulv Braanen.
Vi tar innlegget fra Marsteintredet til etterretning, skriver Klassekampens redaktør, Bjørgulv Braanen.

Vi har også skrevet om korrupsjon i statsapparatet og feil i kriminalpolitikken – der Chávez og Maduro trodde at sosiale framganger i seg selv var tilstrekkelige våpen mot kriminalitet.

Takk for at du leser Minerva! I denne borgerlige nettavisen skriver vi om politikk, kultur og annet. Det er billig å abonnere, 49 kr. i måneden, og du kan tegne abonnement her!

Grunn til å følge med på USA

Det faktum at regjeringen står til ansvar for egen politikk gjør det imidlertid ikke uviktig å skrive om Washingtons s politikk overfor Venezuela.

Vi har selvfølgelig full tillit til vår journalist, Peter M. Johansen.

USAs innblanding er avdekket av Wikileaks, og Barack Obama har signert en «executive order» (ja, også han) som sier at Venezuela representerer en ekstraordinær trussel mot USAs nasjonale sikkerhet, selv om det er vanskelig å forstå hva denne trusselen skulle bestå i. Nå varsles det også om enda sterkere sanksjoner. Det er derfor all grunn til å følge nøye med på hva Trump-administrasjonen gjør.

Les også intervju med professor Benedicte Bull: – Klassekampens Venezuela-dekning er under enhver kritikk.

Vi tar innlegget fra Marsteintredet til etterretning. Det vil sammen med andre innspill kunne bidra til forbedringer av journalistikken. Vi kan imidlertid ikke love at vi på redaksjonell plass vil slutte å kritisere USAs politikk mot Venezuela eller støtte opp om alle sider ved opposisjonens politikk. Og vi har selvfølgelig full tillit til vår journalist, Peter M. Johansen.

Nå håper vi mest av alt på at det skal være mulig å finne en fredelig og demokratisk vei ut av krisa som har rystet landet – en vei som kan bidra til økonomisk framgang og sosial utjevning.