For lite olje i smørekanna

Frp går mot et katastrofevalg. Solberg kommer til å bruke mer oljepenger for å redusere bompengeutgiftene. Men Frps forventninger blir vanskelig å oppfylle. Frexit truer.   

Publisert   Sist oppdatert

Fremskrittspartiet har startet valgkampen med tre fryktelige målinger, som peker mot et valgresultat på linje med, eller lavere enn, 1991-valget på 6,5 prosent – det foreløpig dårligste på mer enn 30 år.

Hos TV2 på mandag fikk partiet 6,3 prosent, ned fra 7,6 i juli. Hos NRK/Aftenposten i går var resultatet 6,8, ned 0,4 prosentpoeng. Norfaktas måling i helgen ga 6,7 prosent. Norfakta har ikke målt kommunevalget tidligere i denne syklusen. Frp får håpe at VGs måling i forrige uke er mer representativ, men de 9,2 prosentene der er også litt under det dårlige resultatet på 9,5 prosent i 2015.

Bompengestriden har åpenbart svekket Frp, men det handler ikke bare om det. Hos NRK går FNB tilbake 1,1 prosentpoeng til 3,7. Hos TV2 får disse 3,4 prosent, tilbake en promille.

Forsinket tæring

Et samlet kommentariat regnet med at Frps regjeringsdeltakelse etterhvert ville slå negativt ut i oppslutningen. Det tok lang tid før det skjedde, noe som først og fremst må tilskrives asylbølgen høsten 2015 og etterfølgende vinter, som gjorde Frp ytterst relevante og som partiet fortsatte å dra nytte av en tid etterpå. Men nå er dette fjernt i velgernes bevissthet, og styringsslitasjen slår inn med full kraft.

Frp har alltid vært et parti som preges av stemningsbølger. I oppgang kaster mange seg på, i nedgang hopper mange av. Eller rettere sagt, de hopper gjerne opp på gjerdet, eller går tilbake til det partiet de stemte på tidligere. Her ligger håpet for Frp i dårlige tider. Mange frafalne Frp-velgere kan komme tilbake dersom omstendighetene er riktige.

Slike omstendigheter er gjerne noe som skaper ny interesse for Frps strenge innvandringspolitikk. Selv om norsk opinion går i innvandringsvennlig retning, er dette fremdeles et godt marked for Frp. Mange flere er enige med dem på dette området enn de som nå stemmer Frp.

Derfor spilles innvandringskortet hver gang det butter på målinger og i valg. Men dette virker ikke dersom det ikke er omstendigheter å henge det på, som kriminalitet knyttet til innvandring, terror i naboland, eller store økninger i tilstrømningen. Og saken er vanskeligere å utnytte når partiet sitter i regjering.

Derfor er Frp nå i klemma. Den moderate, styringsvillige fløyen – la oss kalle dem Remain – har nok alltid innsett at det kan koste litt oppslutning å få en hånd eller tre på rattet, men har vært villig til å betale prisen. Andre har trodd at de kan få i pose og sekk – både makt og fortsatt høy oppslutning.

Morgenen den 10. september ligger regningen på bordet. Den ser nå ut til å bli så stygg at den siste gruppen vil forlange at Frp kommer seg ut av regjering i god tid før Stortingsvalget, og helst raskt. Også blant de moderate kan noen synes at prisen er blitt vel høy, og de har dårligere kort på hånden i diskusjonene med Leavers.

Frp MÅ ha bompengegjennomslag

Frp kommer altså inn i valgkampen i en nedadgående trend. En høyreekstremists terrorforsøk mot muslimer er ikke akkurat til hjelp. På den annen side er oppslutningen nå så lav at det er vanskelig å se at den kan falle særlig mye mer – et slags grunnfjell må vel partiet tross alt ha klart å bygge etter mer enn tyve år med høy oppslutning.

Men skal et noenlunde greit valg reddes, ikke alt for mye ned fra 2015, er det veldig viktig for Frp å oppnå noe av betydning i de bompengedrøftelsene som nå foregår i regjeringen. Siv Jensen og samferdselsminister Jan Georg Dale varsler at en løsning er like rundt hjørnet. Aftenposten skriver i dag om en rekke aktuelle tiltak.

Erna Solbergs regjering har vært preget av at hun løser konflikter ved å smøre dem med oljepenger. Selv om Venstre og Frp drar i hver sin retning, er dette det sannsynlige utfallet også denne gangen, for øvrig med støtte fra Arbeiderpartiet – de er jo heller ikke fremmed for å smøre med oljepenger og lekker velgere til FNB.

Kort sagt: Staten går inn med mer penger i kollektivsatsingen rundt storbyene, slik at bompengene kan reduseres tilsvarende. I tillegg må Frp få konkretisert sitt gjennomslag om skattefradrag for de som betaler særlig høye bompenger, som de fikk på Granavolden. Her bør det lekkes beløp og detaljer fra det kommende statsbudsjettet.

Men det blir ikke nok

Problemet er at Frp har innbilt seg selv, sine tillitsvalgte og sine velgere at de skal få et stort gjennomslag. Det skal derfor mye til for at dette ikke blir en ny skuffelse. Siv Jensen fikk 200 millioner i bompengelettelser i revidert nasjonalbudsjett, men det var alt for lite til å imponere noen. Det samme kan skje igjen, selv med et betydelig større beløp. Solberg er raus med oljekanna, men vet at det ikke lenger er så mye igjen i den. Budsjettene fremover blir mindre romslige.

Og skulle det mot formodning bli en stor seier for Frp, er det vanskelig å unngå at det fremstår som et stort nederlag for Venstre, som fikk et elendig resultat på NRKs måling med 2,3 prosent, og ligger under 3 prosent også hos TV. De har ikke noe å gå på.

Frexit nå?

Kan bompengegjennomslaget bli så lite at Frp går ut av regjeringen midt i valgkampen? Jeg vil ikke utelukke det, men tror det ikke. Det ville i så fall virke desperat, og det er ikke sikkert velgerne liker desperasjon. Hvordan har Frp kunnet leve med dette i seks år, for å kaste kortene like før et valg?

Dessuten ville en uttreden av regjeringen – en Frexit – skape dårlig stemning med de andre ikke-sosialistiske partiene, partier som Frp tross alt er innstilt på å samarbeide med, også utenfor regjering. Dersom Frp skal ut av regjeringen, er det bedre å gjøre dette i mer ordnede former etter valget, gjerne ved å henge det på en passende konfliktsak da, enn å skape kaos midt i en valgkamp.