Om kritikken av saken om Erling Holmøy og SSB

Det er rimelig å undersøke om omplasseringen av Holmøy har noe med hans posisjon i innvandringsdebatten å gjøre.

Publisert   Sist oppdatert

Sveinung Rotevatn skriver på Minerva i dag om nyhetsdekningen av omplasseringen av Erling Holmøy i SSB.

Rotevatn kritiserer Holmøys egen uttalelse og flere medier, deriblant NRKs Dagsnytt attens debatt om temaet, og et av de konkrete oppslagene han kritiserer, er Minervas nyhetssak "Mannen bak innvandringsregnskapene får ikke forske mer".

Det problematiske, skriver Rotevatn, er: "... at artiklane om saka har som underliggande premiss at Holmøy har mista jobben fordi han har forska på innvandring. Overskrifta i Minervanett meir enn antydar dette."

Undertegnede ser at tittelen kan tolkes slik, men det er et annet spørsmål om det er en rimelig tolkning. Holmøy har bygget en posisjon som forsker på innvandringsfeltet, ikke minst knyttet til de omstridte innvandringsregnskapene. Minerva bruker det poenget i tittelen for å vise til Holmøys posisjon, ikke for å insinuere at han er flyttet pga. innvandringsregnskapene.

Når vi i saken spør SSB om omplasseringen har noe å gjøre med Holmøys posisjon i innvandringsdebatten, er det fordi det er rimelig å undersøke det spørsmålet, blant annet fordi det er velkjent at det er ulike meninger om innvandringsregnskap internt i SSB. Uten at dette dermed er en påstand fra Minerva.

Jeg registrerer at andre, som HRS, har slått opp nyheten med ord som "stasi-metoder" og "munnkurv". Selv ser jeg overhodet ingenting i saken som åpner for å bruke slik mistenkeliggjørende retorikk, ikke minst fordi slik retorikk bidrar til å avføde konspirasjoner.